( محاسبات ، جداول و استفاده کاربردی از کامپیوترهای غواصی در ارتفاعات ) تحت استانداردهای آموزشی SSI - CMAS

این  برنامه در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ماه در تهران و در دفتر مدرسه برگزار خواهد شد و در پایان دوره مدرک غواصی در ارتفاع از سسیتم اس اس آی اعطا می شود . علاقمندان میبایست حداق دارای  مدرک  غواص آبهای باز (از هر سیستمی) باشند. هزینه ثبت نام به همراه صدور گواهینامه مبلغ ۵۵۰۰۰۰ تومان میباشد.